سس کنجد

در این تحقیق ترکیب تقریبی، کیفیت معین و خواص رئولوژیکی سس کنجد عقاب تولید شده از دانه‌های کنجد بوداده پوست‌شده (بدون پوسته)، به نام ساده سس کنجد، از دانه‌های کنجد بوداده بدون پوست (با پوسته)، به‌اصطلاح بزکیر ​​تاهین و مخلوط آنها (۲۵-۷۵٪) در دماهای مختلف از ۱۵ تا ۶۵ درجه سانتیگراد و نرخ برش از ۰٫۵ تا ۱۰۰ ۱ / s تعیین شد. مشخص شد که Tahin، Bozkir Tahin و ترکیبات آنها رفتار غیر نیوتنی و شبه پلاستیک را در تمام دماها نشان می دهند. داده های ویسکوزیته ظاهری در مقابل نرخ برشی با موفقیت به مدل قانون توان برازش داده شد. شاخص رفتار جریان، n، در محدوده ۰٫۴۵۸۷-۰٫۶۸۳۰ متفاوت است. 

سس کنجد

ضریب سازگاری، K، در محدوده ۳٫۹۷-۲۸٫۰۸ Pa· n بود.هر دو پارامتر به طور قابل توجهی تحت تاثیر دما قرار گرفتند. افزایش سطوح دانه‌های کنجد بدون پوست در تاهین منجر به ویسکوزیته بالاتر ( K ) برای تمام دماها شد. حساسیت دمایی ضریب سازگاری با استفاده از یک معادله از نوع آرنیوس ارزیابی شد و E یک مقدار در محدوده ۱۷٫۸۷-۲۴٫۹۲ کیلوژول بر مول ظاهر شد.

کاربردهای عملی

بو دادن کنجد مهمترین مرحله در فرآوری تاهین است که باعث تغییرات مهم فیزیکی، شیمیایی، ساختاری و حسی می شود. بو دادن کنجد برای ارتقای طعم بیشتر، تغییر رنگ و بافت مورد نظر انجام می شود که در نهایت طعم کلی را افزایش می دهد.

یکی از دغدغه های اصلی صنعت تاهین، تولید محصولی با قوام، پایداری امولسیونی، رنگ و خواص بافتی مناسب است. داده های رئولوژیکی قابل اعتماد و دقیق برای طراحی فرآیند جریان و ارزیابی نرخ گرمایش و سرمایش در طول عملیات مهندسی مختلف ضروری است. بنابراین، این کار از نظر برآورد خواص فیزیکوشیمیایی و رئولوژیکی خمیر کنجد حاوی پوسته بسیار حائز اهمیت است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *